Lajmet më të fundit nga ALBAUTOR

16 MAR 2020 Mesazh

Mesazh Nga Autorët

13 APR 2020 Copyright

Të Dashur Miq Të Albautor

20 APR 2020 Lajmerim

Njoftohen Të Gjithë Autorët

01 MAY 2020 Lajmerim

Propozimet E Albautor Për Marrjen E Masave Në Mbështetje Të Autorëve Dhe Artistëve

13 MAY 2020 COPYRIGHT

Agjencitë E Të Drejtës Së Autorit Në Mbështetje Të Krijuesve

30 DEC 2019 Lajmerim

Deklaratë Drejtuar Radio Televizionit Shqiptar

30 DEC 2019 Lajmerim

Komunikim Zyrtar Nga Albautor

11 NOV 2019 Info COPYRIGHT

Raporti I Koleksioneve Global Cisac 2019

21 DEC 2017 Lajmerim

Të Gjithë Në Mbrojtje Të Së Drejtës Së Autorit

18 DEC 2017 Lajmerim

Nuk Mund Të Vidhet Më E Drejta E Autorit!

15 DEC 2017 Lajmerim

Takimi Ne Budapest

15 DEC 2017 Lajmerim

Bashkëpunim I Frytshëm Midis Albautor Dhe Suisa Zvicër

19 OCT 2017 Lajmerim

Letër E Drejtorit Të Përgjithshëm Të Cisac Drejtuar Kryeministrit Shqiptar Z. Edi Rama

31 MAY 2017 Lajmerim

Cisac Në Mbështetje Të Albautor