ALBAUTOR

Rreth Albautor

ALBAUTOR është organizatë mbledhëse e të drejtave të autorëve, kompozitorëve dhe botuesve të veprave artistike, letrare, muzikore e audiovizuale.

Publikimet

  • Pasqyra Financiare
  • Auditi Bilancit
  • Raporti Vjetor
  • Shperndarja

Legjislacioni

  • Legjislacioni Kombetare
  • Legjislacioni NderkombetarStruktura E Organizates

  • Keshilli i Administrimit te Agjencise Albautor
  • Anëtarët E Komisionit Të Posaçëm Për Informim
  • Grupi Këshillimor I Orientimit Të Politikave Të Albautor